Archív obce Veľký Kýr

©2012-2022 Webstern s.r.o.

Vitajte na stránkach Archívu obce Veľký Kýr

Databáza obsahuje fotky, videá a texty zo života a minulosti obce Veľký Kýr systematicky a metodicky usporiadané do jednotného celku. 

Archív v r. 2019 prispel fotografiami aj do knihy Zobor-vidék története /Dejiny Podzoboria

Príjemné chvíle strávené prehliadaním archívu obce Veľký Kýr Vám praje autor stránky. 

Podporte tento projekt alebo autora webovej stránky/diela symbolickou sumou TU. Ďakujeme!

obec

Obec Veľký Kýr leží v Podunajskej nížine na oboch brehoch starého koryta rieky Nitry. Patrí okresu Nové Zámky a Nitrianskej župe. Rozprestiera sa na ploche 2363 hektára. Po prvýkrát je spomenutý v listine kráľa Kálmána z roku 1113 z príležitosti darovania dediny zoborskému opátstvu.

Fotografie : Archiv obce Veľký Kýr 

V r. 1942 sa Veľký a Malý Kýr zlúčili do Nitrianskeho Kýru. V r. 1948 bola obec premenovaná na Milanovce a od r. 1992 sa volá Veľký Kýr. V obci je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža zo 14.storočia, ktorý bol v r. 1768 prestavaný v barokovom štýle, kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1793 a niekoľko sakrálnych pamiatok.

tablá 1950-1975

Po zavedení povinnej školskej dochádzky pochádzajú prvé záznamy z roku 1877. Podľa týchto záznamov existovala vo Veľkom Kýre rímskokatolícka cirkevná škola riadená školskou radou. 

Fotografie pozbieral: Alexander Száraz 

Podľa záznamu zo 6. septembra 1877 mala školská rada 6 členov z Veľkého Kýra a 2 členov z Malého Kýra. Predsedom bol farár, podpredsedom svetský človek, najčastejšie notár obce, zapisovateľom kantorský učiteľ, ktorý vykonával aj funkciu riaditeľa školy, hlavného a pomocného správcu volili spomedzi občanov obce.

Prispejte aj Vy

Budeme radi, ak prispejete aj Vy fotografiami, videami, prípadne inými materiálmi, ktoré môžu zaujímať širokú verejnosť.