o archíve

Verejná databáza

Databáza obsahuje fotky, videá a texty zo života a minulosti obce Veľký Kýr systematicky a metodicky usporiadané do jednotného celku. 

Archív v r. 2019 prispel fotografiami aj do knihy Zobor-vidék története /Dejiny Podzoboria. 

Zhromaždené materiály taktiež dopomáhajú práci architektov pri formovaní nového usporiadania obce a pri prezentácii architektonických návrhov.

Podporte projekt:

Archív obce Veľký Kýr - podporte tento projekt alebo autora webovej stránky/diela symbolickou sumou TU. Ďakujeme! 

Uveďte pôvod-Neužívajte komerčne-Nespracovávajte 4.0 Medzinárodné (CC BY-NC-ND 4.0)


Dielo môžete:

Zdieľať - rozmnožovať a distribuovať materiál prostredníctvom akéhokoľvek média v akomkoľvek formáte

Za týchto podmienok:

Uveďte pôvod - ste povinný uviesť autorstvo, spolu s dielom uviesť odkaz na licenciu a vyznačiť Vami vykonané zmeny. To môžete docieliť akýmkoľvek rozumným spôsobom, avšak nikdy nie spôsobom naznačujúcim, že by poskytovateľ licencie schvaľoval alebo podporoval Vás alebo Váš spôsob použitia diela. 

Neužívajte dielo komerčne - je zakázané používať dielo na komerčné účely. 

Nezasahujte do diela - ak dielo spracujete, spracujete s inými dielmi, doplníte alebo inak zmeníte, nesmiete toto upravené dielo ďalej šíriť.